Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր

7.12-11.12
էջ 56, աղյուսակը կարդալ,
հիշեք, երբ են օգտագործվում on, in, at բառերը:, գրավոր կատարեք 60 էջի 16 վ. /տեղադրեք on, in, at բառերը/:
էջ 59-60 ՛՛Whose Diary is this?” – կարդալ, թարգմանել, պատասխանեք հարցերին՝
1. What was the weather like on Monday?
2. What was the weather like on Wednesday?
3. Why did the girl have a lot of time before swimming?
4. Where did she go with her Mum?
5. What does the girl usually do on Thursday?
6. What did the girl and her Mum buy from the shop?
7. What will Mum make?
8. What animals have the children got in their house?
9. What present did the girl give to her brother?
Round-up -ից, էջ 66, վ. 4 – սովորեք բայերի անցյալ ժ. ձևերը, մենք դասարանում գրել ենք:
175 էջում բոլոր բառերը կան, կարող եք օգտվել:

1. Վերեշչագինա դասագրքից`

էջ 39, վ. 10

2. Լսեք տեսանյութը` Kitty’s school day.

Լսելուց հետո կարդացեք տեքստը /այն կցված PDF ֆայլում է/ և ստուգեք, որքանով եք հասկացել տեսանյութը: Այնուհետև կատարեք առաջադրքները կցված ֆայլից /երկրորդ ֆայլը/:2.12kg   kg


 

էջ 50, վ. 7 – պատմել տեքստը,

էջ 51, վ. 9 – կազմեք նախադասություններ ըստ նկարների և գրեք այն ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ և ապառնի ժամանակներով, ինչպես գրում էինք դասարանում՝

Every day I wash and brush my teeth.

I am washing and brushing my teeth now.

Yesterday I washed and brushed my teeth.

Tomorrow I will wash and brush my teeth.


 

էջ 50, վ. 7 – կարդալ, թարգմանել, “The future world ”

Discussion in the class/Քննարկում դասարանում

Topic:

How I imagine the future./Ինչպես եմ ես պատկերացնում ապագան:

էջ 46 – կրկնել և սովորել շրջանակի բառերը /այն բառերը, որոնք մեզ անծանոթ են դուրս են գրված/՝

day off – ոչ աշխատանքային օր

pleasure – հաճույք

Այս շրջանակի բառերով կազմեք նախադասություններ կամ երկխոսություն:

23.11

“The Grasshopper and the Ant”

Discussions about the ant and the grasshopper.

Retell the text/պատմել տեքստը/.

In written form prove the following/ Գրավոր ապացուցեք հետևյալը՝

– The Grasshopper is not good. /Մորեխը լավը չէ:

-The Grasshopper is good. /Մորեխը լավն է:

-The Ant is not good./Մրջյունը լավը չէ:

-The Ant is good./Մրջյունը լավն է:

Use the words/ Օգտագործեք այս բառերը:

I think that…

serious – լուրջ

hard-working – աշխատասեր

enjoy life – վայելել կյանքը

love nature – սիրել բնությունը

cruel – դաժան, չար

greedy – ագահ, ժլատ

Ապացույցները ընդարձակ գրեք, աշխատեք 5-6 /կամ ավելի/ նախադասությամբապացուցել ձեր ասելիքը:

23.11

Brachiosaurus

 Փակագծերում գրված  բայերը գրեք անցյալ ժամանակով, տեքստը բանավոր թարգմանեք:

 

 

The Brachiosaurus (be) ……………… one of the largest dinosaurs. It

(have) ……………….. a very small head, but it (be) ……………….. about (մոտավորապես) twenty-six  metres long and fifteen metres tall. It  (live)………………… at the same time (միևնույն ժամանակ) as the Allosaurus. The Brachiosaurus (walk)……………….. on four legs and it (be)……………….. a plant-eater. It (use – օգտագործել)……………….. its long neck to get leaves from the tallest trees. These dinosaurs (travel)…………………slowly (դանդաղ) from place to place in groups. People first (discover – հայտնաբերել)………………… the bones (ոսկորներ) of a Brachiosaurus in 1900 in Colorado, USA.

Dinosaur questions

Read the text about Allosaurus and then answer these questions.

 1. Which dinosaur was taller?

The Allosaurus was taller than the Brachiosaurus.

 1. Which dinosaur was heavier?
 2. Which dinosaur liked eating meat?
 3. Which dinosaur was more intelligent /խելացի/ ?
 4. Which dinosaur had a large head?
 5. Which dinosaur was a vegetarian /բուսակեր/?
 6. Which dinosaur was more dangerous?

 

22.11

Reading

Allosaurus

The Allosaurus lived 154 to 144 million years ago. It was

about five metres long and three meters tall. It walked on two legs and it had  short arms, each with three fingers. The Allosaurus had  a big head, a heavy body and a large tail. Its teeth were  long and sharp, and it hunted  other animals for food. Sometimes it attacked and killed  much larger animals,so it was a very clever hunter.

 © Cambridge University Press

 

Extra task/Լրացուցիչ առաջադրանք

 The Velociraptor Writing

 Look at the notes about another dinosaur, the Velociraptor.

Write a description of this dinosaur like in the above texts.

– about 85 to 80 million years ago – meat-eater

– walked on 2 legs – hunted in groups

– about 2 m long, 1 m tall – very fast

– long, thin legs – one of the most intelligent

– about 80 sharp teeth dinosaurs

 Brachiosaurus

Վերեշչագինա դասագրքից`

էջ 31, վ. 8 – պատմել, սովորեք նոր բառերը`

are changing – փոփոխվում են, փոխվում են

cage – վանդակ

fence – ցանկապատ

in the open – բացօթյա

South – հարավ

important – կարևոր

visitor – այցելու

remember – հիշել

slowly – դանդաղ

section – բաժին

world – աշխարհ

էջ 28, վ. 10 /տեղադրեք some և any բառերը/:

Հիշեցում` some /մի քանի, մի քիչ, որոշ քանակի/ – օգտագործվում է հաստատական նախադասություններում:

any – օգտագործվում է հարցական և ժխտական նախադասություններում:

16.11

Փոխադրություն

13.11

էջ 28, “Animals” թեմայի բառերը կրկնել շրջանակից: Կազմեք ձեր կենդանիների անվանումների հայերեն-անգլերեն բառարանը, ավելացրեք որքան հնարավոր է շատ կենդանիների, թռչունների անվանումներ:

էջ 30, վ. 2 – կատարեք գրավոր,

էջ 31, վ. 7 – այս տեքստը լավ սովորեք, պատրաստվեք դասարանում այն պատմել գրավոր/այսինքն գրելու ենք փոխադրություն/:

10.11

Էջ 26, վ. 7 – կարդալ, թարմանել, պատմել:

Նոր բառեր՝

beans – լոբի

mustard – մանանեխ

mutton – գառան միս

pea – ոլոռ

Կազմեք ուտելիքների ձեր բառարանը, գտեք որքան հնարավոր է շատ բառեր՝ (sour-cream- թթվասեր, apricot – ծիրան, grape-խաղող և այլն):

Կազմեք երկխոսություն ”At the table/Սեղանի շուրջ” կամ ‘’At the food market/shop/Մթերային շուկայում/ խանութում” թեմաներով:

Օգտագործեք ձեր անցած արտահայտությունները՝

Anything else?

Sorry

What a pity

Have you got any … on sale?

Pass me the …, please.

8.11

Վերեշչագինա դասագրքից՝

էջ 23 Food թեմայի բառերը կրկնեք, եթե որևէ բառ չեք հիշում, օգտվեք բառարանից:

Ես մի քանի նոր բառ դուրս եմ գրոում՝

need – կարիք ունենալ

meal – ուտելիք, կերակուր

pocket – գրպան

enjoy – վայելել, հաճույք ստանալ

That’s a pity! – Ափսոս:

Այս բառերով կազմեք 10 նախադասություն (ընտրեք ըստ ցանկության):

էջ 27-28 ” In the shop” – սովորեք անգիր,

Cooking salad – կարդալ, թարգմանել

Նոր բառեր՝

on sale – վաճառքում

Anything else? – Էլի որևէ բան կուզե՞ք:

fridge – սառնարան

without – առանց

 

Would you like?

Could I have?

6.11.15 Test

h/w for 6.11.15 (on 3.11.15)

Vereschagina դասագրքից

Էջ 15, Family – կրկնել բոլոր բառերը, դուք դրանք անցել եք, հիմա կրկնողություն է: Օգտվեք բառարանից, եթե որևէ բառ չեք հիշում: Այս բառերով կազմեք երկխոսություն: Օգտագործեք որքան հնարավոր է շատ բառեր այս շրջանակից, կարող եք օգտագործել նաև նախորդ դասերի բառերից:

Էջ 19, վ. 3 – տեղադրեք համապատասխան բառերը,

Էջ 20, վ. 7 – կարդալ, թարգմանել:

Նոր բառեր դասից /լավ սովորեք, օգտագործեք ձեր կազմած երկխոսության մեջ՝

hobby – սիրելի զբաղմունք

taking photos – լուսանկարելը

to take photos – լուսանկարել

lovely – հիասքանչ

on the right – աջ կողմում

on the left – ձախ կողմում

 

idea – միտք

alone –միայնակ

ski – դահուկ

pilot – օդաչու

worker – բանվոր, աշխատող

large – մեծ, ընդարձակ

how many? – քանի (հատ)?

whose? – ու՞մ

come from a family…լինել… ընտանիքից

come from Armenia. – լինել հայաստանից

It was nice meeting you. – Հաճելի էր ձեզ /քեզ հետ հանդիպել:

See you later. – Կհանդիպենք/Առայժմ

What about you? – Իսկ դու՞

 

էջ 15, Family

Ես չեմ գնի կապույտ զգեստը: Այն ինձ չի զազում:

Կոշիկը քո չափսով չէ: Փորձիր ավելի փոքր զույգը:

Հագիր վերարկուդ: Վաղն ավելի ցուրտ է լինելու:

Հանիր ժակետդ: Սենյակում նույնքան տաք է, որքան արևոտ եղանակին:

Որքան արժե այս շունը: Դա ամենաուրախ շունն է, որ ես գիտեմ: Ես նրան կգնեմ:

Անձրև է գալիս: Այսօր այնքան տխուր է, որքան երեկ, որովհետև երեկ նույնպես անձրև էր գալիս:

Հունվարին ձյուն կգա: Հունվարը ձմռան ամենալավ ամիսն է ինձ համար:

Շոգ է: Այսօր ավելի շոգ է, քան երեկ: Կարծում եմ սա ամռան ամենաշոգ օրն է:

Մարտը ամենագեղեցիկ ամիսն է:

H/w for 2.11.15

Canada is (big) than France.

He is the (good) at maths in our school.

You are (tall) than your brother.

The hotel is (expensive) in Yerevan. Paris is the (cheerful – ուրախ) city in France during Christmas.

The school is (far) than the bank.

That was the chocolate of all. (sweet)

This red scarf is ( beautiful) than the yellow one. John is a (good) sportsman than Pete. Mr.Smith is ill, he is ( bad) today than yesterday.

A lion is (big) than a cat. It was raining yesterday but today the weather is (good). I haven’t go much money, so I’ll buy (cheap) computer in the shop. She thinks that Chinese is (difficult – դժվար) than English. Jane is 8 and Kim is 10 ; Jane is (young) than Kim. Speak (loud – բարձր), I can’t hear you.

This man is (good) doctor in our country. Our new house is as (comfortable) as the old one (house).

https://www.youtube.com/watch?v=rogBBoMzVAU

 http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-9451.php

The Little Pianist: Learn English (US) with subtitles – Story for Children “BookBox.com”

Bottom of Form

Zippy the Zebra: Learn English (US) with subtitles – Story for Children “BookBox.com”

 

Լրացուցիչ վարժություններ: Կարող եք կրկնել թեման, ստուգեք ինքներդ ձեզ:

 

http://www.adelescorner.org/grammar/comparatives/comparatives1.html

http://www.adelescorner.org/grammar/comparatives/comparatives2.html

http://www.adelescorner.org/grammar/comparatives/comparatives3.html

http://www.adelescorner.org/grammar/comparatives/superlatives.html

Translate into English:

 1. Մայրիկս ավելի երիտասարդ(young)է, քան հայրիկս:
 2. Ընկերոջս մազերը ավելի մուգ (dark) են, քան իմ մազերը:
 3. Խոզը ավելի գեր է (fat), քան շունը:
 4. Սա ամենահամեղ տորթն է:
 5. Այս զգեստը շատ թանկ է: Ես կգնեմ ավելի էժան մի զգեստ:
 6. Ալենը ավելի լավ սովորող է (student), քան իր եղբայրը:
 7. Նոյեմբերը ավելի ցուրտ է, քան Հոկտեմբերը:
 8. Օգոստոսը ամենաշոգ եղանակն է:
 9. Իմ ընկերը ամենախելացին է մեր դասարանում: (clever)
 10. Այս տղան ամենաուժեղն է մեր դասարանում: (strong)

 

Complete the sentences according to the model/

Նախադասությունները ավարտեք ըստ օրինակի`

My room isn’t clean. Your room is cleaner than my room.

My Dad’s car isn’t new. Your Dad’s car is … .

This book isn’t interesting. That book is … .

Yesterday wasn’t warm. Today is … .

Ann’s doll isn’t nice. Mary’s doll is … .

Your garden isn’t beautiful. Our garden is … .

My room isn’t comfortable. Your room is … .

Tom’s computer isn’t good. Mary’s computer is … .

September isn’t a cold month. October is … .

Round up 2, p. 128, Writing activity

Translaate the sentences:

 1. Շունը մեծ կենդանի է: Ձին ավելի մեծ է, քան շունը: Փիղը ամենամեծ կենդանին է:
 2. Իմ ընկերուհին շատ բարի է (kind): Նա ամենաբարի աղջիկն է մեր դասարանում:
 3. Եղբայրս բարձրահասակ է: Նա նույնքան բարձրահասակ է, որքան մեր հայրիկը:
 4. Այդ համակարգիչը շատ թանկ է: Այս համակարգիչն ավելի էժան է, քան դա: Արի գնենք այս մեկը:
 5. Այս տունը ամենագեղեցիկն է բոլորից:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: