Սեպտեմբեր

27.09.16
Էջ 151, ՛՛ Please, tell me…՛՛ – ոտանավորը լավ կարդալ, թարգմանել, սովորել բառերը՝

grass – խոտ

long – երկար

clean – մաքուր

I want to know – ես ուզում եմ իմանալ

milk – կաթ

and so is – ինչպես նաև

snow – ձյուն

Նախադասությունները թարգմանեք անգլերեն՝

1. Սա խոտ է: Այն կանաչ է և երկար:

2. Սա Անուշն է: Նա ունի մանուշակագույն մատիտ:

3. Սա կաթ է: Այն սպիտակ է:

4. Գոռն ունի սպիտակ մատիտ: Դա նրա մատիտն է:

5. Լիանան ունի մոխրագույն գրչատուփ և կանաչ գրիչ:

26.09.16
p. 16, 3. Ask questions: Is this his/her …? Is it …?
p. 151 “Colors of the rainboiw…”
Translate the sentences with has got .
1. Սա մայրիկն է: Նա ունի պայուսակ: Այն կարմի՞ր է:
2. Սա հայրիկն է: Նա ունի սպիտակ մեքենա: Սա նրա մեքենան է:
3. Սա Լուսին է: Նա ունի մատիտ: Սա նրա մատիտն է՞:
4. Արամն ունի գրիչ և թուղթ:
5. Լիլիթն ունի կարմիր գրչատուփ և կանաչ տետր:
Լրացուցիչ առաջադրանք՝
p. 151 “Colors of the rainboiw…” – լավ կարդալ,
թարգմանել նախադասությունները՝
1. Աննան ունի քույրիկ: Սա նրա քույրիկն է:
2. Նարեկն ունի եղբայր: Սա նրա եղբայրն է՞:
3. Նանեն ունի պայուսակ: Այն դեղին է:
4. Տղան ունի գիրք: Սա նրա գիրքն է:
5. Աղջիկն ունի տետր. Սա նրա կապույտ տետրն է:
 22.09.16
Ոտանավոր ՝
One, one, one,
Little dog run! …
run  – վազել, վազիր
see you – տեսնու են քեզ
bird – թռչուն
on a tree – ծառի վրա
rat – առնետ
on the floor – հատակի վրա
Գրավոր աշխատանք՝
էջ. 16, վ. 2 – կազմել հարցեր ըստ նկարների,
Օր. Is it a copy-book? Is it green?
15.09.16
Կրկնել գրենական պիտույքների և գույների անվանումները:
Վարել երկխոսություն՝ ցույց տալ նկարը, տալ հարց, պատասխանել հարցերին /նկ.b, էջ 13, վ. 4 :
Կատարել  14 էջի, 1, 3 վ.:
Նկարեք ձեր ընտանիքի անդամներին և անգլերեն գրավոր  պատմեք այն ամենը, ինչ կարող եք /ըստ 13 էջի 3-րդ առաջադրանքի օրինակի/: Նաև նկարեք ձեր իրերից մի քանիսը և գրեք դրանց  (գույնը…):

Կարճատև նախագիծ <<Իմ ընտանիքը>>

Victoria Hovhannisyan

viktoria-hovhannisyan-15-09-2016

Petros Mzikyan

petros-mzikyan

My family

My name is Erik! This is my father. His name is Mkrtich. This is my mother.

Her name is Hasmik. This is my  brother. His name is Emil.

 I have a brown table, two small white chairs, light blue bed, black computer, green carpet and blue lamp.

  
Regards,
Erik
erik

Gagik Nersesyan

gagik-nersesyan

David Babajanyan

dav-babajanyan

David Babajanyan.png

Ashot Markosyan

ashot

Narek Poghosyan

narek-poghosyan

Armen Shahnazaryan

armen-shahnazaryan

Mejlumyan Artashes

mejlumyan-artashesartashes

Sona Shahsuvaryan

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b91

20.09.16
Կարդալ, թարգանել՝ A poem: ‘Benjamin Has Got a Pencil …’ (p. 150)
Լրացուցիչ կրթություն
Revision:
 Դիտել տեսադասը՝
Կրկնեք գույները` Colours
Էջ 150, ՛՛Benjamin has got…՛՛ – կարդալ, բանավոր թարգմանել,
էջ 15, վ. 4 – անվանել նկարները և գրել գույնը, օր.՝
This is a book. It is red.
 14.09.16
 12.09.16 
“One, two… Mary…”
էջ 13, “My family”
my/his/her
Թարգմանել նախադասությունները, կատարել 13-րդ էջի 4-րդ առաջադրանքը:
Վարել երկխոսություններ ըստ թեմայի:
Լրացուցիչ կրթություն՝
  9.09.16
Դասագրքից՝
էջ 9, վ. 3 – կարդալ,
վ. 4 – կատարեք գրավոր ըստ օրինակի՝
She is five.
He is four.
Թվերը գրեք տառերով: Կրկնեք այս տեսադասով:
Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները /ըստ դասարանական աշխատանքի/՝
1. Սա Արամն է: Նա հինգ տարեկան է: Նա լավ է:
2. Սա Մերին է: Նա ութ տարեկան է: Նա հոգնած է:
3. Սա Լուսինեն է: Նա երեք տարեկան է: Նա մրսում է:
4. Սա Դավիթն է: Նա երկու տարեկան է: Նա ուրախ է:
5. Սա Հրանտն է: Նա յոթ տարեկան է: Նա քաղցած է:
6. Ես Մանեն եմ: /I am Mane/  Ես չորս տարեկան եմ: Ես քաղցած եմ:
7. Ես Ալբերտն եմ: Ես վեց տարեկան եմ: Ես շատ լավ եմ:
  • Մեր դասագրքի 150-րդ էջից կարդացեք առաջին ոտանավորը, սովորեք նոր բառերը՝
One, two, three, four!
Mary at the cottage door;
Five, six, seven, eight,
Eating cherries* off a plate.

cottage – տնակ

door – դուռ

at – մոտ

eating – ուտում է

cherry/cherries – բալ/բալեր

off a plate – ափսեից

plate – ափսե

7.09.16
Դասագիքից՝
էջ 8 – կարդալ երկխոսությունը,
Կրկնեք թվերը՝ http://genkienglish.net/numbers.htm
                            Այս դասը նույնպես կրկնեք   http://genkienglish.net/howRU.htm,և գրավոր թարգմանեք այս նախադասությունները՝
 1. Ես տխուր եմ:
2. Ես ուրախ եմ:
3. Ես լավ եմ:
4. Ես մրսում եմ:
5. Ես հոգնած եմ:
6. Ես քաղցած եմ:
7. Ես տխուր եմ:
5.09.16
1. Կրկնողություն՝ What’s your name? How are you? How old are you? Where are you from?
The “How are you?” Lesson
Այս կայքից  սովորում ենք նոր բառեր՝ /I am hungry – քաղցած եմ, I am tired – հոգնած եմ, I am cold – մրսում եմ, I am sad – տխուր եմ…/:
Դասագրքից՝
էջ 6 – կարդալ երկխոսությունը,
His name is…/Her name is …
Տանը՝
Կրկնել երգը և վերհիշել անցած նոր բառերը՝
Կատարել 7 -րդ էջի առաջադրանքը:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: