Նոյեմբեր

28.11.16-1.12.16

complete-the-sentences-using-preposition-in-on-and-under

Letter R,r

Leeter U, u

Starfall

Make a word

Gus The Duck

21.11.16-24.11.16

A/the – տարբերությունը  (էջ 35)

on/in/at

Where is the monkey?

Where is it? 

Where is it? 3

Տեքստ 7, p. 37 – կարդալ, թարգմանել:

վ. 6, էջ 36 – նայել նկարներին, կազմել նախադասություններ, օգտագործել on/in/at բառերը

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Տեքստ 7, p. 37 – կարդալ, թարգմանել,

Դիտել տեսադասերը՝

Where is the monkey?

Where is it? 

Where is it? 3

Թարգմանել նախադասությունները՝

  1. Գրիչը սեղանի վրա է:
  2. Գիրքը համակարգչի մոտ է:
  3. Մուկը դռան մոտ է:
  4. Շունը սեղանի մոտ է:
  5. Գիրքը պայուսակի մեջ է:

14.11.16 – 17.11.16

‘The Lion Has Got a Tail’, (p. 152) – սովորեք անգիր,
էջ 34, վ. 5 – կարդացեք, կրկնեք դասը,
վ. 7.  a և b  կետերը կազմեք հարցեր և ժխտեք՝
a) Ask questions (կազմեք հարցեր).
Example: He has got ten pens.
Has he got ten pens?
1. She has got a big bag.
2. It has got a little kitten.
b) Disagree (ժխտիր).
Example: He hasn’t  (has not) got ten pens.
1. She has got a big bag.
2. It has got a little kitten.

He/She/It has got – Նա ունի…

էջ 33. վ. 3 – կարդացեք, կրկնեք դասը:
Կազմեք 5 նախադասություն ըստ օրինակի (He has got… /She has got… /It has got …)՝
She has got a pen.
Էջ 152 – ոտանավորը կարդալ, բանավոր թարգմանել՝
The lion has got a tail,
And a very long tail,
And so has got the elephant,
And so has the whale*.
tail – պոչ
very long – շատ երկար
so – նաև
whale – կետ

“I have got a little dog” – ոտանավորը սովորել անգիր /էջ 152/,

էջ 32, վ. 1, 2 – կարդալ,

Լրացուցիչ առաջադրանք (դիտեք տեսադասերը)՝

Unit 13 – TV show – revision

Unit 19 – Have got/has got

Unit 20 – Clothes +Toys

I have got ( a )…
 
Ոտանավորը կարդալ և կարողանալ թարգմանել՝
I’ve got a little dog,
Its name is Mr. Roy,
It plays with a little sock
As if it i s a toy.

————–

its – նրա (կենդանու մասին)

sock – գուլպա

as if – կարծես թե

toy – խաղալիք

 Կազմեք “I have got  ….”  բառերով սկսվող 5 նախադասություն:

1.11.16 – 4.11.16
Ապրեսյան 3 դասագրքից՝
I,i, J,j
էջ 26, վ. 1,2, 3 – կաարդալ,
Birthday presents – կազմել երկխոսություններ ըստ նկարի:
Կրկնողություն՝ This is a ball. –  These are …

Լրացուցիչ՝

էջ 27 – Գրեք, թե երեխաներն ինչպես են ներկայացնում իրենց բերած նվերները:

Little monkey… – ոտանավոր

Կրկնողություն՝ This is a…/These are…

Թեմա՝ Հագուստ

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Little monkey… – սովորել անգիր

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: