Փետրվար

p. 70 Her name is Kate. She is thirteen.

Our House. My Room. p. 71

songs-people-work-worksheet-final-2012-10-12

Where is Baby Monkey?

Rooms-game

Animal House

There’s a kangaroo in my kitchen.

There’s a hippo in my hall.

There’s a dinosaur in my dining room,

a hundred metres tall!

My house is full of animals.

I don’t know what to do.

I think I’m going crazy.

I’m living in a zoo!

There’s a bison in my bathroom.

There’s a beetle in my bed.

There’s a tortoise in my toilet, with a hamster on his head!

There’s a gopher in my garden.

There’s a tiger in my tree.

There’s a lion in my living room, he’s watching my TV!

songs-animal-house-worksheet_2012_10_09songs-people-work-worksheet-final-2012-10-12

This is My House

 

Is there…?/ Are there…?

My Room
This is my room. It is not big. There is only one window in my room.
There is a sofa at the window. There is a table in the room. There are 2 chairs at the table. There is a computer on the table. There are books and copy-books on the table. There is a big bookcase in my room.
My books are in the bookcase. My bed is near* the bookcase. There are toys on my bed and on the sofa. There is a big carpet on the floor.
There is an armchair near the door.
My room is not big, but it is comfortable.

 

20.02.17 -21.02

Լրացուցիչ առաջադրանք Դիտեք տեսադասը`

Տեղադրեք There is կամ There are

1. ___________ a dog at the door.

2. ___________ three cats at the tree.

3. ___________ girls in the classroom.

4. ___________ pens in the bag.

5. ___________ two windows in the bedroom.

Թարգմանեք անգլերեն`

1. Կա մի խնձոր սեղանի վրա:

2. Կան նարինջներ տուփի մեջ:

3. Կան երեխաներ դասարանում:

4. Կա մի կապիկ կենդանաբանական այգում:

5. Կա մի ծառ մեր բակում:

Դասագրքից`

էջ. 74, վ. 8
There is a … – Կա…
There are … – Կան…
Օր.
There is a chair at the table.  – Կա մի աթոռ սեղանի մոտ:
There are chairs at the table.  – Կան աթոռներ սեղանի մոտ:
վ. 10 – կատարեք գրավոր` յուրաքանչյուր սյունյակից բառ ընտրեք և կազմեք նախադասություններ:
էջ 71 , վ. 2 – կրկնեք բառերը` bedroom, kitchen և այլն:
Լրացուցիչ առաջադրանք:
Մեր դասագրքից՝
 
էջ. 71, վ. 1 – կարդալ,
վ. 2 – սովորեք բառերը և կարդացեք բառակապակցությունները և նախադասությունները:
Սրանք նոր բառերեն են, լավ սովորեք՝
bedroom – ննջասենյակ
kitchen – խոհանոց
toilet – պետքարան
living-room – հյուրասենյակ
bathroom – լողասենյակ
comfortable – հարմարավետ
room – սենյակ
small – փոքր
large – մեծ, ընդարձակ
attic – ձեղնասենյակ
garage – ավտոտնակ
dining – room – ճաշասենյակ
garden – այգի
house – տուն
our – մեր
beautiful – գեղեցիկ

 

 Նաև կրկնեք և սովորեք երգը՝
Where is Baby Monkey?/Որտե՞ղ է փոքրիկ կապիկը:
 Գրավոր առաջադրանք՝
 
Թվերը գրեք բառերով՝
 
25, 74, 12, 13, 89, 90, 19, 14, 40, 155
 
Նախադասությունները թարգմանեք անգլերեն՝
 
1. Մեր (our) տունը հարմարավետ է: 
2. Մենք ունենք հինգ սենյակ:
3. Մեր խոհանոցը մեծ է:
4. Ես սիրում եմ իմ ննջասենյակը:
5. Մեր հյուրասենյակը գեղեցիկ է: 

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

1. Էջ 70, վ. 23 – ավարտեք այս վարժությունը,

2. թարգմանեք անգլերեն՝

1. Հայաստանը հին երկիր է:

2. Դրա մայրաքաղաքը Երևանն է:

3. Հայաստանի դրոշը ունի երեք գույն՝ կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն:

3. կատարեք կցված առաջադրանքը:

Լավ կրկնեք երգը և բառերը՝ https://www.youtube.com/watch?v=GAjR6-1-3-U: Իմ նախորդ նամակներում կան բառերը:

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Մեր դասագրքից՝

էջ. 71, վ. 1 – կարդալ,

վ. 2 – սովորեք բառերը և կարդացեք բառակապակցությունները և նախադասությունները:

Սրանք նոր բառերեն են, լավ սովորեք՝

bedroom – ննջասենյակ

kitchen – խոհանոց

toilet – պետքարան

living-room – հյուրասենյակ

bathroom – լողասենյակ

comfortable – հարմարավետ

room – սենյակ

small – փոքր

large – մեծ, ընդարձակ

attic – ձեղնասենյակ

garage – ավտոտնակ

dining – room – ճաշասենյակ

garden – այգի

house – տուն

our – մեր

beautiful – գեղեցիկ

 

Նաև կրկնեք և սովորեք երգը՝

Where is Baby Monkey?/Որտե՞ղ է փոքրիկ կապիկը:

Գրավոր առաջադրանք՝

Թվերը գրեք բառերով՝

25, 74, 12, 13, 89, 90, 19, 14, 40, 155

Նախադասությունները թարգմանեք անգլերեն՝

1. Մեր (our) տունը հարմարավետ է:

2. Մենք ունենք հինգ սենյակ:

3. Մեր խոհանոցը մեծ է:

4. Ես սիրում եմ իմ ննջասենյակը:

5. Մեր հյուրասենյակը գեղեցիկ է:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: