Մարտ

Լրացուցիչ առաջադրանք /առցանց ուսուցում/

Կրկնեք հետևյալ երգերը` 

Կրկնեք էջ 76-77 էջերի դասը “My House.  My room” պատրաստեք տեսանյութ տան որևէ սենյակի մասին: Պատմեք այդ սենյակի և այն առարկաների և կահույքի մասին, որ կան այդ սենյակում: Այսպիսի աշխատանք ներկայացրել է 3-2 դասարանի Տիգրանը: 

 
Աշխատանքի արդյունքը կլինի տեսանյութը, որում դուք անգլերեն ներկայացնում եք  ձեր տունը: 

16.03

Թարգմանեք անգլերեն`
1. Ես արթնանում եմ ժամը 7-ին:
2. Ես հագնվում եմ, հետո նախաճաշում եմ:
3. Ամեն առավոտ ես գնում եմ դպրոց ժամը 9-ին:
4. Ամեն առավոտ ես լվանում եմ ձեռքերս և դեմքս:
Էջ 83, վ. 10 – կարդացեք և գրեք նմանատիպ երկխոսություն ձեր և ձեր ընկերոջ մասին:

14.03.2017

My Day

Every morning I get up at 8 o’clock , wash my hands and
face and brush my teeth . I dress , then I have breakfast and go to school .

every morning – ամեն առավոտ

get up – արթնանալ

I wash my hands – լվանում եմ ձեռքերս

I wash my face – լվանում եմ դեմքս

I brush my teeth – խոզանակում եմ ատամներս

I dress – հագնվում եմ

I have breakfast – նախաճաշում եմ

I go to school – գնում եմ դպրոց

This is the way

Catherine Yepremyan

Hrayr Semirjyan

Erik Aghakhanyan

Narek Buniatyan

David Babajanyan

Ashot Markosyan

Vachagan Mkhitaryan

Poghosyan Narek

Sona Shahsuvaryan

Sergey Ghazaryan

Grigor Harutyunyan

Seda Stepanyan

Animal House

There’s a kangaroo in my kitchen.

There’s a hippo in my hall.

There’s a dinosaur in my dining room,

a hundred metres tall!

My house is full of animals.

I don’t know what to do.

I think I’m going crazy.

I’m living in a zoo!

There’s a bison in my bathroom.

There’s a beetle in my bed.

There’s a tortoise in my toilet, with a hamster on his head!

There’s a gopher in my garden.

There’s a tiger in my tree.

There’s a lion in my living room, he’s watching my TV!

dining room- ճաշասենյակ
a hundred metres  – հարյուր մետր 
full – լիքը
I don’t know – ես չգիտեմ
what to do – ինչ անել
crazy – խենթ, խելագար
I think – կարծում եմ
I’m going crazy – ես խելագարվում եմ
bison – բիզոն
beetle – բզեզ
tortoise – կրիա
hamster – գերմանամուկ
gopher – գոֆեր
He’s watching my TV- նա դիտում է իմ հեռուստացույցը

songs-animal-house-worksheet_2012_10_09songs-people-work-worksheet-final-2012-10-12

Կցված թերթիկի 1 և 2-րդ առաջադրանքները կատարեք գրավոր:
1. առաջադրանք – նկարների կենդանիների անվանումները գրեք և համարակալեք ըստ երգի հերթականության:
2. Նախադասությունները ավարտեք` ավելացնելով ճիշտ բառը:  
 
Երգը լսեք այստեղ` 
 

Լրացուցիչ առաջադրանք`

My room /էջ 77/ – դասը սովորեք պատմել,

Դիտեք այս տեսանյութը, պատրաստվեք պատմել ձեր տան և որևէ կոնկրետ սենյակի մասին:

Գրեք և պատմեք այդ ամենը:

Այստեղ կան սովորողների աշխատանքներից, կարող եք կարդալ, ծանոթանալ`

https://apoghosyan.wordpress.com/2014/02/04/my-house-my-room/

https://apoghosyan.wordpress.com/2013/01/23/my-house/

9.03.17

Էջ 79, վ. 19 – գտեք ավելորդ բառը,
էջի վերջում նարնջագույն շրջանակի բառերը կրկնեք, եթե չեք հիշի, օգտվեք բառարանից: 
 
Animal House երգի բառերը սովորեք անգիր: 
  
Թարգմանեք անգլերեն`
 
1. Կա մի մահճակալ ննջասենյակում:
2. Կան աթոռներ խոհանոցում:
3. Կա մի հարմարավետ բազմոց հյուրասենյակում:
4. Կան սենյակներ տան մեջ:
5. Կան բազկաթոռներ իմ սենյակում և կա գորգ հատակին:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: