2015-2016 ուստարվա 5-րդ դասարանի սովորողների համար նախատեսված տնային աշխատանքի մեդիափաթեթ

5-րդ դասարան
Սեպտեմբեր
Թեմա՝ եղանակներ
http://www.genkienglish.net/picturebookweather.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lazy-bear
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-snowman
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-leaves-the-tree
Լեզվական նյութ՝ The verb ”To be”,անձնական դերանուններ, ածականներ, ածականների համեմատության աստիճանները
Պատմիր եղանակը ինչպիսին է Հայաստանում, համեմատիր այլ երկրների հետ:
Vereshchagina IV p. 6 Dialogue- կարդալ, դուրս գրել ածականները և կազմել նախադասություններ:
Round up 3 page 8 ex. 1, p.9 ex. 2,3
Composition: <>
Նախագիծ՝ <>: Ժամկետը՝ Սեպտեմբերի 15-ից մինչև հունվարի 15:
Թեմա: Հագուստներ
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/order-the-words/summer-clothes
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/5e/weather.swf
Լեզվական նյութ՝ have got,
Հորինել նմանատիպ երկխոսություն կամ լրացնել այն:
-Hello!
-Hello!
-How are you?
-Fine, thank you. How are you ?
-Fine, thanks. What are you wearing today?
I am wearing a ……………………….
Ընտիր քո սիրած երգչի կամ դերասանի մի քանի նկարներ և նկարագրիր իր հագուստը:
Vereshchagina IV page 12 Text: <> կարդալ, հասկանալ, հագուստների անվանումները դուրս գրել և գործածել վերը նշված երկխոսության մեջ:
Թեմա՝ իմ ընտանիքը
http://www.languageguide.org/im/family/eng/

Վերը նշված ընտանիքի մասին տեսաֆիլմի օրինակի հիման վրա պատմիր քո ընտանիքի մասին և քո տեսաքիլմը պատրաստիր:
Լեզվական նյութ՝ Ներկա անորոշ ժամանակ
Round up 3 p.41 ex.2-տվյալ բառերով կազմիր նախադասություններ
Ex. 3 p. 42 ex.6 p. 43ex.9

20.09.14

Թարգմանեք նախադասությունները՝

1. Երբ շոգ է, մարդիկ հագնում են կարճաթև շապիկ, շորտ, շրջազգեստ, կոշիկ, գլխարկներ:

2. Ներեցեք: Ես ուզում եմ փորձել այս զգեստը:

3. Հագ՝իր վերարկուդ: Ցուրտ է:

4. Հիանալի տեսք ունես: Այս վերնաշապիկը քեզ շատ է սազում:

5. Ձմռանը օրերը կարճ են, գիշերները երկար են:

6. Աշնան ամիսներն են՝ սեպտեմբերը, հոկտեմբերը և նոյեմբերը:

7. -Ինչպիսի՞ եղանակ է այսօր: – Շատ վատ: Անձրևում է:

8. – Դու սիրու՞մ ես ամառը: – Իհարկե, դա իմ սիրած եղանակն է:

9. Նա հագել է կարմիր սվիտեր, կապույտ ջինսե տաբատ և շագանակագույն կոշիկ:

10. Որքա՞ն արժե այս ժակետը: Ես ուզում եմ գնել այն:

23.09.14

Կարդացեք և բանավոր թարգմանեք տեքստը: Գրեք այս տեքստի իրավիճակին համապատասխան երկխոսությունը, սովորեք ներկայացնել առանց կարդալու՝

A boy comes to a shop. He wants to buy jeans trousers, a white shirt and trainers. The shop assistant doesn’t understand the word “trainers”and he asks the boy to tell him what it means. The boy says that “trainers” are sport shoes. The shop-assistant brings black jeans trousers. But he boy says that he wants blue jeans. The shop-assistant brings him blue jeans and asks if the boy wants to buy them. The boy wants to try them on. He asks if they are the right size. He tries them on. The trousers suit him, they are his size.Then he tries some shirts on, he dos not like one shirt, then he tries on another shirt and he wants to buy it. He buys trainers, they are his size. He asks the price. He pays for the clothes and buys them. He goes away.

Օրինակ՝

-Excuse me.

-Yes, can I help you?

-I would like jeans trousers, a shirt …

2014-2015 ուստարվա 5-րդ դասարանի սովորողների համար նախատեսված դասարանական և տնային աշխատանքների մեդիափաթեթ

Հոկտեմբեր

2.10.14

Թեմա՝The Present Simple Tense – Ներկա անորոշ ժամանակ

Ամրապնդել բառապաշարը՝

work, watch, go, play, talk, dance, come, laugh, drive, walk, fish, sleep, swim, wash, stay, visit, close, know, ride, open, teach, speak, sit, buy, drink, eat, get up, put on, make, take, help, do, cook, listen, catch, meet, read, return, start, leave

Աշխատանք Round-up դասագրքով

էջ 42, վ. 5,6,7,8

Տանը՝ էջ 41, վ. 3,4, էջ 43, վ. 9 – լրացնել և թարգմանել

Լրացուցիչ՝

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_simple3.html

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_simple4.html

2.10.14

Ներկա անորոշ ժամանակ: Հարցական և ժխտական նախադասություններ: Կարճ պատասխաններ:

Թեմայի բառերը օգտագործելով՝ գրեք ձեր առօրյան շաբաթվա կտրվածքով՝ ինչ եք անում աշխատանքային օրերին, ինչպես եք կազմակերպում սովորաբար ձեր օրը հանգստյան օրերին:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_sim_quests1.html

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/short_answers.html

http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_simple.htm

Լրացուցիչ՝

Աշխատում ենք ՛՛Հայաստանի տեսարժան վայրերը՛՛ նախագծի վրա:

7.10.14

Կրկնողություն:

Թեմասներ՝

  1. Տարվա եղանակներ:
  2. Հագուստ:

9.10.14

Կրկնողություն՝

  1. Ընտանիքի անդամներ
  2. Առօրյա: Ներկա անորոշ ժամանակ:

9.10.14

Գիտելինքերի ստուգում: Ինքնուրույն աշխատանք:

2014-2015 ուստարվա 4-րդ դասարանի սովորողների համար նախատեսված տնային աշխատանքի մեդիափաթեթ

2014-2015 ուստարվա 4-րդ դասարանի սովորողների համար նախատեսված տնային աշխատանքի մեդիափաթեթ
Սեպտեմբեր
Թեմա՝ My family-Ընտանիքի մասին պրեզենտացիա պատրաստել

Լեզվական նյութ՝ դերանուններ. Round up 2 p. 3 ex.1/ p.4 ex.2,3
Թեմա՝ մասնագիտությունններ. Doctor, teacher, pilot, worker, engineer, driver……
http://www.genkienglish.net/whatdoyouwanttobe.htm
http://www.anglomaniacy.pl/occupationsDictionary.htm
Տվյալ բառերով կազմել նախադասություններ: Օր.՝ This is my father. He is a worker.
Լեզվական նյութ՝ Round up 2 p.5 ex.5
Vereshchagina III p.7 Text: <> կարդալ և տեքստից դուրս գրել ընտանիքի անդամներին և մասնագիտություն ցույց տվող բառեր և դրանցով կազմել նախադասություններ:
Ըստ դասարանային աշխատանքի կազմել երկխոսություններ
-Hello!
-Hello!
-What’s your name?
-My name is Helen.
-What’s your name?
-My name is Mher.
-How are you?
-I am fine, thank you.How are you?
-I am fine too.
-What are you?
-A am a doctor. What are you?
-I am a worker.
…………….
Թեմա՝ Թվականներ
http://www.genkienglish.net/numbers1332.htm

Լեզվական նյութ՝ can, have got, there is….. there are…..
Round up 2
p. 7 ex.9
There is one book on the table.
There are two books on the table.
Կազմել նմանատիպ նախադասություններ:

էջ 28, վ. 7, 8 – կարդալ, բանավոր թարգմանել,

նոր բառեր՝
I’m good at (mathematics) – Ես լավ եմ (մաթեմատիկայից) /ինձ մոտ լավ է ստացվում/
fun – զվարճանք
better – ավելի լավ
than – քան
sledge – սահել սահնակով
ski – սահել դահուկներով
skate – չմշկել

Թարգմանեք՝

1. Պապիկիս որդին իմ հայրիկն է:
2. Մայրիկս տատիկիս դուստրն է:
3. Ես լավ եմ մաթեմատիկայից:
4. Արի գնանք լողավազան:
5. Կուզե՞ս հեռուստացույց դիտենք:

Թարգմանեք անգլերեն՝
Նա վարորդ է: Նայիր նրան.
Աննան քաղցած է: Տուր նրան խնձոր:
Լիլին տաս տարեկան է: Նա աշակերտուհի է:
Մենք լավ ընկերներ ենք: Մենք Հայաստանից ենք:
Նրանք փոքր են: Օգնեք նրանց:
Ես լավ եմ հայերենից:
Դու լավ ես անգլերենից:
Նրանք լավ են մաթեմատիկայից:

1. Գրեք հոգնակի թվով`

pen, mouse, table, house, man, child, box, clock, rabbit,  foot

2. Տեղադրեք to be –ն ճիշտ ձևով`

1. The girls … dancing now.

2. We … going to the cinema.

3. You … playing cards now.

4. I … playing the piano.

5. Linda … washing her hands in the bathroom.

3. Ընդգծեք ճիշտ ժամանակաձևը`

1. My grandmother (drinks, is drinking) milk in the kitchen now.

2. Mr. White (drives, is driving) his car only on Sundays.

3. Suzy (sleeps, is sleeping) in her bedroom now.

4. We usually (have dinner, are having dinner) in the dining-room.

5. Children (eat, are eating) ice-cream in summer.

4. Դարձրեք ժխտական և հարցական

1. My mother is watching TV now. —————————————————–

2. My sister is playing with her cat. —————————————————-

3. Ann and Jane are going to school now. ——————————————–

4. I am listening to a nice music now.————————————————–

5. The children are singing a song.———————————————————–

5. Թարգմանեք անգլերեն՝

1. Աննան ունի սև երկար մազեր: ———————————————————————–

2. Իմ մայրիկն ունի մեծ կապույտ աչքեր: ————————————————————–

3. Եղբայրս ունի փոքրիկ քիթ: —————————————————————————

4. Իմ ընկերները ունեն շատ խաղալիքներ: ————————————————————

6. Երեխաներն ունեն փոքրիկ ձեռքեր և ոտքեր:——————————————————

15.12.14

Christmas (p. 147)

ex. no. 9

16.12.14

Christmas p. 2 (p. 150)

16.12.14

New Year (p. 154)

22.12.14

New Year in Armenia and in my family

24.12.12

Greeting cards. A letter to Santa Claus.

Songs:

https://www.youtube.com/watch?v=0soawtYqFOo

https://www.youtube.com/watch?v=C41q5YLnF10

Warch and listen: