Նյութի վիճակները

Թարգմանեցին 5-1 սովորողներ`

Մարկ Միկաիլ

Վարդումյան Նանե

Նուրջանյան Մանե

Աբովյան Աստղիկ

2015 – 2016 ուսումնական տարի, 5-րդ դասարան: Անգլերեն լեզու

The Planet of My Dream

«Իմ երազանքների  մոլորակը»

Նախագծի մասնակիցներ` 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակը` բանավոր խոսքի զարգացում, բառապաշարի հարստացում, ստեղծագործական աշխատանք

Իրականացման ժամկետը` ապրիլի 29-մայիսի 2

 

Հարցեր քննարկման համար`

1. Why do you like our planet?
2. Do you want to change our planet or do you want to leave it as it is (թողնել այնպիսին, ինչպիսին որ կա).
3. What do you want to change on our planet?
4. What must people do to have a nice planet and beautiful nature?
5. What do you do to make the Earth better.
Write about the planet of your dream./Գրեք ձեր երազած մոլորակի մասին:

Նախագծի արդյունքը`

  • փոքրիկ շարադրություններ տվյալ թեմայով
  • համատեղ դաս 10-րդ դասարանի սովորողների հետ, հարց-պատասխան, բանավոր քննարկում:

 

Սովորողների աշխատանքները`

Մանե Բոյախչյան

Սրբուհի Մաշինյան 

Գոռ Աղաբեկյան

Աստղիկ Ավագյան

Դավիթ Հարությունյան

Մարկ ՄիկաիլՄարկ 

Շահնազարյան Դավիթ

Անուշիկ Մարգարյան

Նարե Մելքոնյան

Լուսինե Թադևոսյան

Անահիտ Հովհաննիսյան

Անուշ Ոսկանյան

Մայիսյան 11-րդ հավաք

Նախագծային ուսուցումը՝ որպես հեղինակային կրթական ծրագրի արդյունք

  • set_character_styleՈւսաումնական տարվա ընթացքում իրականացված նախագծերի ներկայացում, արդյունքներ, հոդված:Մայիսի 2-ին       համատեղ դաս       ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի սովորողների և դպրոց պարտեզի 5-րդ դասարանի սովորողների հետ: Թեման`          «Իմ երազանքների  մոլորակը». հարց-պատասխան, քննարկում, պատումներ:

 

Մանե Բոյախչյան

Սրբուհի Մաշինյան 

Գոռ Աղաբեկյան

Աստղիկ Ավագյան

Դավիթ Հարությունյան

Մարկ ՄիկաիլՄարկ 

Շահնազարյան Դավիթ

Անուշիկ Մարգարյան

Նարե Մելքոնյան

Լուսինե Թադևոսյան

Անահիտ Հովհաննիսյան

Անուշ Ոսկանյան

My House/Flat

Անվանումը <<Իմ տունը/բնակարանը>>

Inside an English house

Սովորողներ`

5-րդ դասարանի սովորողներ

Առարկա` անգլերեն լեզու

Իրականացման ժամկետը` ապրիլ ամիս

Նպատակը և խնդիրները`

Ընդլայնել և ամրապնդել տվյալ թեմայի վերաբերյալ բառապաշարը

Բանավոր խոսքի զարգացում. կարողնալ նկարագրել որևէ բնակարան, տուն, այգի, շրջապատող միջավայր, օրինա`դպրոց, դասարան:

Աշխատանքներ`

Անհրաժեշտ նյութի յուրացում, ամրապնդում տեքստերի, տեսադասերի և բանավոր զրույցների, միջոցով, երկխոսությունների կազմում:

Լեզվական նյութ` There is/There are …

Արդյունք` նախագծի ընթացքում սովորողները տվյալ թեմայի վերաբերյալ կազմում են երկխոսություններ, որոնք հրապարակում են իրենց բլոգներում:

Որպես նախագծի ամփոփում սովորողները գրում են պատում “My house/flat. My favorite corner in our house’’ վերնագրով.

Ավելի բարձր լեզվական մակարդակ ունեցող սոովորողները գրում են շարադրություն “The house of my dream” թեմայով, հրապարակում են իրենց բլոգում:

Լուսինե Թադևոսյան (երկխոսություն)

My House (պատում)

Նանե Վարդումյան, House of My Dream, Dialogue

Դավիթ Հարությունյան

Մարկ Միկաիլ  My House

Մելքոնյան Նարե

Աստղիկ Ավագյան

Սրբուհի Մաշինյան

Մանե Բոյախչյան

Անահիտ Հովհաննիսյան

Մելքոնյան Նարե

Աղաբեկյան Գոռ

Հարությունյան Դավիթ 5-1

Դավիթ Շահնազարյան

Նուրջանյան Մանե, Մանթաշյան Ալեքս

 

Սուրբ Հարության տոն

Նախագիծ

Մասնակիցներ ` 5-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամկետը` մարտի 21-29

Առարկա` Անգլերեն լեզու

 

*Հարության տոնը Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում

*(համացանցում որոնում և ընտրում են նյութեր, թարգմանում են, քննարկում են դասարանում, համեմատում ենք տոնի Հայաստանում նշելու ավանդույթների հետ)

*Զատկական խորհրդանիշները

*Զատկական ուտեստներ

*Զատկական ավանդույթներ, խաղեր

Արդյունքը՝

Մեդիաընթերցարանների պատրաստում

(Յուրաքանչյուր սովորող պատրաստում է իր պրեզենտացիան, որը ներառում է հետևյալ կետերը`

*Easter in my family

*Easter in other countries (Easter traditional dishes, recipes, symbօls)

*Easter greeting cards

Նպատակները`

*Ճանաչողական` ծանոթանալ այլ երկրների Զատկի ավանդույթներին, խորհրդանշաններին, ուտեստներին:

*Լեզվական` բառապաշարի հարստացում, բանավոր խոսքի զարգացում, բարեմաղթանքներ կազմելու և ձևակերպելու կարողություն:

*Մեդիահմտություններ` մեդիաբացիկների պատրաստում Paint ծրագրով:

 

Նախագծի ընթացքը`

*Օր առաջին`

Easter – տեքստի ընթերցում, թարգմանություն, քննարկում:

*Օր երկրորդ`

Բանավոր զրույցներ նախորդ դասին ընթերցածի վերաբերյալ, պատասխանում ենք հարցերին, պրեզենտացիաների պատրաստում:

Հարցեր բանավոր զրույցի համար`

*When are we going to celebrate Easter this year?

*Is this date always the same?

*How do we know the exact day of Easter?

*What are the traditional dishes in Armenian families on Easter day?

*What are the traditional symbols of the Armenians for Easter?

*What do you know about Easter symbols in European countries (in England, France etc.) and the United States of America?

*What do you know about the Great Lent and fasting?

*What food should people not eat during this period? What food can they eat during the Great Lent?

*Does anyone in your family keep a Lent?

Լրացուցիչ առաջադրանք`

*Ավարտել առաջադրանքը, գրել պատում <<Զատիկը իմ ընտանիքում>>, կարճ հետազոտական աշխատանք <<Զատիկը  այլ երկրում>> /երկիրը ըստ սովորողի ընտրության/, զատկական շնորհավորական բացիկների, բարեմաղթանքների պատրաստում:

*Աշխատանքները սովորողները հրապարակում են իրենց բլոգում:

Mark Mikail

Mane Boyakhchyan

Lusine Tadevosyan

Nare Melkonyan

Srbuhi Mashinyan

Astghik Avagyan

Anahit Hovhannisyan

David Shahnazaryan

Hike Mkrtchyan Easter

Anush Margaryan

Vahe Karmirshalyan

Lusine Mayilyan

Gor Aghabekyan

David Harutyunyan 5-1

 

 

Easter

Easter includes: the Lenten fasting, egg exchanging, eating, decorating, egg hunts carnivals and Easter parades.

Easter is a spring festival. Easter is one of the main festivals for the Christians /քրիստոնյաներ/, as it celebrates the resurrection /հարություն/of Christ. The Easter chick symbolizes /խորհրդանշում է/ new life, the rabbit- fertility /բերրիություն, բարեբերություն/ and the egg symbolizes both. That is why people give each other painted eggs or chocolate eggs as presents at Easter.

Easter Traditions and Customs

Easter Egg Hunt

Egg hunt is an old tradition. People follow this tradition in many countries of the world. Parents hide decorated eggs and children try to find them in the house or backyard.

Decoration of Eggs

Decorating the Easter eggs can be as important as the egg hunt. People decorate not only the natural chicken eggs, but also  some mouth-watering chocolate eggs.

Church Service

People go to the church to listen to prayers /աղոթք/ and chants /օրհներգություն/.

Easter Feast

People make  tasty dishes and families gather at the beautifully decorated table. For example, in Armenia we eat fish, rice porridge (or pilaff) with raisin. In America and Europe the traditional Easter dishes are lamb, beef, chicken, smoked ham, cheesecake, chocolate bunny cakes. There are also a lot of Easter dessert recipes: chocolate carrot cake, candy strawberries, banana pan cake, marshmallow peeps, cupcakes and many more.

Easter Icons

Easter eggs & baby chicks

Eggs and chicks symbolize new life. Eggs have been a symbol of spring since ancient times. An egg also is a symbol of the rock tomb out of which Christ came when he arose again. The chick, hatching out of the egg, symbolizes new life or re-birth.

Easter bunny

The rabbit, or hare, was a symbol of abundant /առատ/ new life in ancient times, and reminds us of spring and new life.

Easter Lilies /շուշան/

The white flowers symbolize the purity of Jesus. Lilies grow in spring. They also symbolize new life and the resurrection /հարություն/ of Christ.

Legend tells that white lilies sprung up /գոյացան/ from the ground where drops /կաթիլներ/ of Jesus’ blood and tears fell during his last hours.

Today, many churches use large bouquets of lilies to decorate their altars and crosses during the Easter.

The lamb – Represents Jesus, “the Lamb of God”.

The cross – Symbolizes Jesus’ victory over death.

Palm branches

When Jesus arrived in Jerusalem on the first Palm Sunday people waved palm branches, welcoming him.

Easter hats and new clothes

At Easter people wear new clothes and bonnets (hats). This symbolizes new life.

Hot Cross Buns

Hot cross buns have a cross of icing (cream glaze) on the top to remind people of Christ.

Candles – Symbolize Jesus, “the light of the world”.

Pretzels

A food people eat during Lent /Մեծ Պահք/- the twisted bread symbolizes arms crossed in prayer.

Easter & Spring flowers- Daffodils /նարգիզ/ and tulips /վարդակակաչ/ bloom in the spring, and symbolize spring and new life.

Easter Symbols

The Butterfly is one of the important symbols of Easter. Its life cycle (ցիկլ) symbolizes the life of Jesus Christ. The first stage (փուլ) is the caterpillar (թրթուր). It is Christ’s life on Earth. The second stage is the cocoon (բոժոժ). It portrays (պատկերել) the crucifixion (խաչելություն) and burial (հուղարկավորություն) of Jesus. The third and final stage is the butterfly. This stage portrays His raising from the dead.

 

Easter Flowers

White Lilies

Daisy

The sweet-smelling daisies symbolize purity.
Azalea

 

A beautiful spring flower, the azalea, is famous for its elegant color. People give it to those people who are dear to them and they want them to take care of themselves.

Daffodil
The daffodil is one of the most popular Easter flowers and has a romantic meaning. People give daffodils to their true love. Or it can indicate your respect for the person and that you feel very happy to be with him/her.

Chrysanthemum
The chrysanthemum as an Easter gift indicates that the recipient is precious for you and you wish him/her greater happiness in life. A white chrysanthemum represents truthfulness.

Tulips

The beautiful tulip flower is a sign of love. A favorite Easter flower for lovers. The red tulip says “I Love You”, tulips of any other color mean “Our Love Is Perfect”. Giving a yellow tulip to someone means you are “hopelessly in love” with that person.

Hyacinth (հակինթ)
This flower is famous for its sweet fragrance (անուշահոտություն). A purple hyacinth means “please forgive me” while a white one symbolizes the recipient is lovely or that you will pray for that person; a yellow hyacinth indicates jealousy (խանդ) whereas a pink or red hyacinth says “Let’s play!”.

 

1. To egg someone on – to encourage or dare someone to do something, often something unwise
Ex. I wouldn’t have gone bungee jumping if John hadn’t egged me on to do it.

 

2. To put all your eggs in one basket – to risk everything in one venture

Ex. When investing in the stockmarket, you shouldn’t put all your eggs in one basket. You should diversify your portfolio.

 

5. You cannot make an omelette without breaking eggs – In order to do something good, you need to give something else up

Ex. James: ‘We may make a lot of money if we raise our prices, but we will upset a lot of our customers’.
Tony: ‘We cannot make an omelette without breaking eggs’.

6. A chicken and egg situation – a situation where it’s impossible to decide which of two things existed first and which caused the other.

Ex. It’s a chicken and egg situation – I don’t know whether I was bad at Maths because I wasn’t interested, or wasn’t interested and therefore was not good at the subject.

 

8. To pull a rabbit out of the hat – to do something surprising (it’s often used to show a surprising solution to a problem)