Dadivank

Բարձունքների հաղթահարում

2013-09-21 15.03.10Նախագիծ՝

Բարձունքի հաղթահարում

Գոշավանք, Գոշի լիճ

Նախագիծը համագործակցական է, իրականացվել է հայրենագիտություն առարկայի նախագծի / դասավանդող Ազնիվ Հովհաննիսկան/ և մայրենի լեզու առարկայի նախագծի /դասավանդող՝ Մարինե Ամիրջանյան/ հետ զուգահեռ:

Continue reading